Normy Eurocode2

Powierzchnie styku - Eurocode 2

Powierzchnie styku między betonami ułożonymi w różnych etapach według EUROCODE 2 (EN 1992-1-1), odpowiednio wg oznaczeń polskich EUROKOD 2 (PN-EN 1992-1-1).

Bardzo gładkie:

używane w formach stalowych, formy z tworzyw sztucznych lub specjalnie przygotowanych.

Gładkie:

uzyskane w formach ślizgowych lub metodą prasowania, swobodne powierzchnie pozostawione bez dalszej obróbki po wibrowaniu.

Szorstkie:

powierzchnie mające co najmniej 3 mm nierówności o rozstawie około 40 mm, uzyskane przez grabienie, odsłanianie kruszywa lub wykonywane innymi metodami przynoszącymi podobne skutki.

Z wrębami:

powierzchnie z wcięciami, jak na schemacie poniżej.

POŁĄCZENIE Z WRĘBAMI: A - nowy beton, B - stary beton, C - zakotwienie

Rodzaj powierzchni µ c
Bardzo gładka 0,5 0,025 ÷ 0,010
Gładka 0,6 0,20
Szorstka 0,7 0,40
Fuga zębata 0,9 0,50

μ - współczynnik tarcia przy ścieraniu

c - współczynnik zależy od szorstkości powierzchni styku

Nośność na ścinanie styku

EUROKOD 2 ( PN-EN 1992-1-1)

VRdi = c * fctd + μ * σn + ρ * fyd ( μ * sin α + cos α)

c - współczynnik zależy od szorstkości powierzchni styku

μ - współczynnik tarcia przy ścinaniu

σn - naprężenie prostopadłe do styku (σn = 0)

α - kąt pomiędzy płaszczyzną styku, a zbrojeniem zszywającym (450 < α < 900)

fctd - obliczeniowa wytrzymałość betonu na rozciąganie

fyd - obliczeniowa granica plastyczności zbrojenia

ρ =
As / Ai

ρ - stopień zbrojenia zszywającego

As - pole przekroju zbrojenia w styku

Ai - pole powierzchni styku

Przykład obliczeniowy

Beton: C25/30 > fctd = 1,33 Mpa Stopień zbrojenia 3% > ρ = 0,03

Styk bardzo gładki

VRdi= 0,20*1,33 Mpa+0,03*420Mpa*(0,5*sin900+cos 900) = 6,33 MPa

Fuga zębata

VRdi = 0,50 *1,33 Mpa+0,03*420Mpa*(0,9*sin900+cos 900) = 12,0 MPa

PORÓWNANIE NOŚNOŚCI: Zębaty profil przenosi większe obciążenia.

Profile zębate - Partec

Profile zębate spełniają wymagania EUROKOD 2 oraz PN-EN 22768-1:1993