Historia

2021

Partec staje się integralną częścią DY.CO – jednostki biznesowej DYWIDAG skupionej wokół asortymentu akcesoriów do żelbetu.

2019

W maju 2019 roku firma Partec System Sp. z o.o. weszła w skład grupy Dywidag System International.

2018

W styczniu 2018 roku firma Partec Krzysztof Kotarba została przekształcona w spółkę kapitałową Partec System Sp. z o.o.

2013

W 2013 roku, po zmianach organizacyjnych, wydzielono część systemu szalunków traconych jako odrębny asortyment produktów. Na tej bazie rozpoczęła od sierpnia 2013 roku działalność firma PARTEC Krzysztof Kotarba. Konsekwencją tego jest wysoka specjalizacja firmy, wykorzystująca równocześnie kilkunastoletnie doświadczenie jej pracowników w produkcji szalunków traconych.

2007

W grudniu 2007 roku firma ADAE Krzysztof Kotarba weszła w skład grupy Cetco, będącej częścią korporacji AMCOL International. Międzynarodowa struktura firmy Cetco umożliwiły szerszą dystrybucję produkowanych szalunków traconych na rynkach zagranicznych.

2001

Od 2001 roku firma rozpoczęła produkcję systemu szalunków traconych do przerw roboczych i dylatacyjnych.

2000

Od 2000 roku nastąpił szybki rozwój firmy, która zasięgiem swojego działania objęła całą Polskę. W ofercie oprócz akcesoriów do zbrojenia znalazły się min. materiały uszczelniające do przerw roboczych, zbrojenie odginane Ubox, taśmy uszczelniające Contaflexaktiv oraz system szalunków traconych Recostal.

1998

Historia firmy PARTEC Krzysztof Kotarba sięga roku 1998. Wtedy powstała firma ADAE Krzysztof Kotarba. Firma początkowo zajmowała się produkcją szalunków drewnianych oraz dystrybucją akcesoriów do prac żelbetowych.