Aprobaty i certyfikaty

Krajowa Ocena Techniczna ITB stwierdza przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów oraz potwierdza ich właściwości techniczne. Dokument wydawany przez Instytut Techniki Budowlanej na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 Listopada 2004 r. Krajowa Ocena Techniczna ITB stanowi dokument odniesienia do sporządzenia Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz nadania znaku budowlanego B i wystawienia oceny zgodności.

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) jest dokumentem zapewniającym jednolitą i znormalizowaną wewnętrzną kontrolę produkcji, prowadzoną przez producenta. Certyfikat potwierdza, że wyroby produkowane i wprowadzane do obrotu przez firmę spełniają wymagania techniczne określone w Krajowej Ocenie Technicznej ITB.

ZNAK CE jest deklaracją producenta lub upoważnionego przedstawiciela, iż produkt spełnia wymagania techniczne, określone w normach zharmonizowanych. Jego celem jest dopuszczenie do swobodnego przepływu kontrolowanych towarów na obszarze Jednolitego Rynku Europejskiego.

Certyfikat Zgodności Systemu Zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2015

Certyfikat zgodności oraz raport z badań prętów zbrojeniowych B500B w kręgach, zgodnie z dok. Odniesienia – Dopuszczenie Do Obrotu i Stosowania w Budownictwie DIBt TWR Z-1.2-260:2018-03-15

Aprobata techniczna CARES stwierdza przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów oraz potwierdza ich właściwości techniczne dla: Angli i Walii, Irlandii Północnej oraz Szkocji. Dokument wydawany przez UK CARES

Materiały produkcyjne

Stal zbrojeniowa:

gatunki: B500SP, B500B, B500NC, B500C - spełniające wymagania określone dla stali zbrojeniowej klasy ciągliwości B według normy PN-EN 1992-1-1:2008.

Blacha stalowa:

grubości: 0,55 mm; 0,7 mm; 1,2 mm ; 1,5 mm - spełniające wymagania norm: PN-EN 1849-1:2002, PN-EN 10346:2015; PN-EN 10143:2008.

Siatka cięto-ciągniona:

grubości: 0,7 mm; 1,0 mm ; 1,5 mm - spełniające wymagania norm: Contaflexactiv - PN-EN 1849-1:2002; Bituflex - PN-EN 10143:2008.

Elementy ocynkowane:

powłoka cynkowa z 100 ÷270 g/m2 - spełniająca wymagania normy: PN-EN ISO 2808-2008; PN-EN 10346:2015.

Posiadane aprobaty i certyfikaty:

Symbol Nazwa aprobaty / certyfikatu Pobierz Produkt posiadający aprobatę / certyfikat
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2020/1323 wydanie 1 Listwy kotwiące UBOX RSH
KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 020-UWB-2840/W
CARES Aprobata Techniczna raport TA2 5075 (CARES Technical Approval Report TA2 5075)
Certyfikat Zgodności Nr. ÜZ 1.0/20-384-1
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2021/1731 wydanie 1 Elementy uszczelniające CONTAFLEXACTIV
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9695/2016 Elementy uszczelniające BITUFLEX
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-20211773 wydanie 1 Uszczelniające taśmy PVC MEISTER
Laboratorium notyfikowane TU Braunschweig, nr 0761 Membrana bitumiczna PERBIT 2000
Certyfikat ISO 9001:2015 IQNET
Certyfikat ISO 9001:2015 DQS